Akademia Przedsiębiorczości - logo

Akademia Przedsiębiorczości to cykl 8. bezpłatnych szkoleń online dla nauczycieli przedsiębiorczości oraz przedmiotów pokrewnych. Każde ze spotkań prowadzone jest przez praktyka biznesu i skupia się  na wybranym zagadnieniu z podstawy programowej

Korzyści dla nauczyciela​

  • konkretna wiedza przydatna na zajęciach,
  • gotowy scenariusz do przeprowadzenia lekcji,
  • elektroniczny imienny certyfikat po każdym webinarze,
  • drukowany imienny certyfikat za udział w conajmniej 5 webinariach wysyłany bezpośrednio na adres uczestnika.

Nagrody

Podczas każdego ze spotkań online organizatorzy przewidują dla uczestników wartościową nagrodę. Szczegóły znajdują się w Regulaminie konkursu „Nagroda dla uczestników Webinaru”.

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Nadchodząceszkolenie

18/06/2020
18:00

Przedsiębiorczy uczeń - jak kształtować jego kompetencje?

Wspomóż swoich uczniów w ich przedsiębiorczej karierze! Sprawdź jak wspomóc ich w procesie kształtowania ich kompetencji społecznych i osobistych. Spotkanie poprowadzi Joanna Krypel Cieśla – psycholog, trener, partner HR.

Zrealizowaneszkolenia

Informacje o projekcie​

Fundacja Przedsiębiorczości Revas od 4 listopada 2019 r. rozpoczęła realizację projektu pt. „Akademia Przedsiębiorczości” dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu  jest podniesienie  jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych w szkołach średnich (ponadpodstawowych) poprzez podnoszenie wiedzy nauczycieli oraz wyposażenie ich w atrakcyjne pomoce dydaktyczne do wykorzystania na lekcjach.

Projekt będzie realizowany w okresie: 04.11.2019-30.06.2020.

Organizatorzy

Fundacja Przedsiębiorczości Revas - organizator AP i SMM3
Projekt realizowany z Narodowym Bankim Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
Revas Branżowe Symulacje Biznesowe - organizator AP i SMM3