Akademia Przedsiębiorczości to cykl 8. bezpłatnych webinarów dla nauczycieli przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych. Każde ze spotkań prowadzone jest przez eksperta z branży lub przedsiębiorcę i skupia się na wybranym zagadnieniu z podstawy programowej

Korzyści dla nauczyciela​

  • konkretna wiedza przydatna na zajęciach,
  • po każdym webinarze artykuł i case study do wykorzystania na lekcjach,
  • możliwość zdobycia nagrody książkowej na każdym webinarze
  • elektroniczny imienny certyfikat po każdym webinarze,
  • drukowany imienny certyfikat za udział w co najmniej 5 webinariach wysyłany bezpośrednio na adres uczestnika.

Nagrody

Po każdym webinarium odbędzie się Konkurs dla uczestników webinaru, w którym zostanie nagrodzone 5 osób. Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie projektu.

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Nadchodząceszkolenie

10/06/2021
18:00

Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności biznesu

Co to oznacza być odpowiedzialnym w biznesie? Dlaczego warto w swoich działaniach uwzględniać potrzeby środowiska naturalnego, społeczeństwa i pracowników? Webinarium poprowadzi Ewa Szymkowska-Nowak – Menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w UBS w Polsce.

Zrealizowaneszkolenia

Informacje o projekcie​

Projekt „Akademia Przedsiębiorczości 2” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu jest poniesienie jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadpodstawowych poprzez podniesienie wiedzy min. 300 nauczycieli oraz wyposażenie ich w atrakcyjne pomoce dydaktyczne do wykorzystania na lekcjach (zarówno stacjonarnych, jak i tych online).
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację cyklu webinarów z praktykami skierowanymi do nauczycieli, podczas których zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty zagadnień omawianych na lekcjach oraz najnowsze trendy, a następnie przygotowane zostaną pomoce dydaktyczne (e-materiały) o tej samej tematyce do wykorzystania na lekcjach.

Projekt będzie realizowany w okresie: 09.11.2020-30.06.2021.

Organizatorzy

Fundacja Przedsiębiorczości Revas - organizator AP i SMM3
Projekt realizowany z Narodowym Bankim Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
Revas Branżowe Symulacje Biznesowe - organizator AP i SMM3